วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสู่การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

ตามหลักพุทธศาสนานั้น เมื่อเราตายไปแล้วไม่สูญครับ นั่นคือ มีชาติต่อไป ชาติหน้าอยู่แน่นอน แต่การจะไปเกิดในภพภูมิอะไรนั้นขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลนั้นๆ หากใครทำดี สั่งสมบุญมามาก ก็มีโอกาสที่จะได้ไปภพภูมิที่ดี หรือ สุคติ ในขณะที่บางคนอาจจะทำแต่บาป ก็มีโอกาสไปภพภูมิที่ไม่ดี หรือ ทุคติ สูง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังไม่แน่นอนครับ อาจมีเรื่องของกรรมเก่าในชาติก่อนๆ รวมถึงเรื่องของจิตขณะกำลังจะตายอีกด้วย.. ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท เราควรสะสมบุญ ทำความดีกันเอาไว้ครับ


ส่วนบทความนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งครับ สำหรับบางคนที่ต้องการเป็นใหญ่ ในชาติหน้า คือ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ นั่นเอง


พระเจ้าจักรพรรดิ คือใคร? พระเจ้าจักรพรรดิ คือ พระราชาผู้ปกครองแผ่นดิน ครอบครองมหาสมุทรทั้ง 4 หรือ ครอบครองทั้งโลกนี้ นั่นเอง โดยมีความพิเศษ 7 ประการ คือ ครอบครอง จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว ครับ

รายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดินั้นคงไม่ต้องบรรยายมากนักครับ ลองมาดูวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสู่การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกันเลยดีกว่า

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการเข้าสู่ความเป็นท้าวมหาพรหม จนไปถึงเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ไว้ดังนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย คำว่าบุญนี้ เป็นชื่อของความสุข ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมรู้ชัดซึ่งผลแห่งบุญอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ปี ครั้นแล้ว เราไม่ได้กลับมายังโลกนี้ตลอด ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย ได้ยินว่า เมื่อโลกถึงความพินาศ [ถูกไฟไหม้] เราเข้าถึงพรหมโลกชั้น อาภัสสระ เมื่อโลกยังไม่ถึงความพินาศ เราย่อมเข้าถึงวิมานพรหมอันว่างเปล่า ได้ยินว่า ในวิมานพรหมนั้น เราเป็นพรหม เป็นท้าวมหาพรหม เป็นใหญ่ ใครๆ ครอบงำไม่ได้ มีความเห็นแน่นอน มีอำนาจเต็ม เป็นท้าวสักกะผู้เป็น ใหญ่แห่งทวยเทพ ๓๖ ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ตั้งอยู่ในธรรม เป็นธรรมราชา มีสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ผู้ชนะสงคราม มีชนบทถึงความสถาพรตั้งมั่น ประกอบด้วยรัตนะ ๗ ประการ รัตนะ ๗ ประการของเรานั้นคือ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ขุนพลแก้วเป็นที่ ๗ อนึ่ง เราเคยมีบุตรมากกว่าพันคน ล้วนแต่เป็นคนกล้าหาญชาญชัย ย่ำยีข้าศึกได้ เรา ครอบครองปฐพีมณฑลนี้ อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต โดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาตรา ฯสรุป คือ เจริญเมตตาจิตตลอด 7 ปี เต็ม เมื่อตายได้ไปเป็นพรหม เป็นท้าวมหาพรหม จากนั้นลงมาเป็นท้าวสักกะ 36 ครั้ง และลงมาโลกมนุษย์เป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ครับ ใครสนใจก็ลองทำกันได้นะครับ เจริญธรรมครับทุกท่าน

ที่มา: ปุญญวิปากสูตร


0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ