การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น

ศาสนาพุทธนั้น ไม่ใช่สอนให้คนเห็นแก่ตัว แต่เป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักเมตตา เสียสละ ทำประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น รวมถึงประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงคุณสมบัติของอุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของผู้อื่นไว้ดังนี้:

ดูก่อนมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วย ตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ๑
ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล และชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล ๑
ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ และ ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยจาคะ ๑
ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อเห็นภิกษุ และชักชวน ผู้อื่นในการเห็นภิกษุ ๑
ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อฟังสัทธรรม และชักชวนผู้อื่นในการ ฟังสัทธรรม ๑
ตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ตนฟังแล้ว และชักชวนผู้อื่นเพื่อการ ทรงจำธรรม ๑
ตนเองเป็นผู้พิจารณาอรรถแห่งธรรมที่ตนฟังแล้ว และชักชวน ผู้อื่นในการพิจารณาอรรถแห่งธรรม ๑
ตนเองรู้ทั่วถึงอรรถรู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติ ธรรมสมควรแก่ธรรม และชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑
ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และ เพื่อประโยชน์ผู้อื่น ฯหากเราศรัทธาในพระพุทธศาสนา เราก็มารักษาศีล ทำทาน ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม แล้วเราก็ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมด้วย ถือศีลด้วย ทำทานด้วย  นั่นแหละครับ เป็นการปฏิบัติที่ได้ประโยชน์ทั้งกับตนเอง และผู้อื่น ..เจริญธรรมครับทุกท่าน
ที่มา: มหานามสูตร


0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock

รับติดตั้ง ผนังกันเสียง คอนโดฯ