เหตุที่ไม่ควรรีบร้อนพูด

เหตุที่ไม่ควรรีบร้อนพูด

การรีบร้อนพูดบางครั้งอาจทำให้ผิดพลาดได้หลายๆอย่าง พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนในเรื่องนี้ไว้เช่นกัน ดังเนื้อหาดังนี้:ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า พึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนพูด อย่างพูดรีบด่วนนั้น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในประการแรกนั้น เมื่อรีบด่วนพูด กายก็ลำบาก จิตก็แกว่ง เสียงก็พร่า คอก็เครือ แม้คำพูดของผู้ที่รีบด่วนพูด ก็ไม่สละสลวย ไม่พึงรู้ชัดได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในประการหลังนั้น เมื่อไม่รีบด่วนพูด กายก็ไม่ลำบาก จิตก็ไม่แกว่ง เสียงก็ไม่พร่า คอก็ไม่เครือ แม้คำพูดของผู้ที่ไม่รับด่วนพูด ก็สละสลวย พึงรู้ชัดได้.....พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะครับ ในการพูด การสื่อสารนั้น เราก็ควรจะใจเย็นๆ มีสติ คิดให้ดีก่อนพูดครับ...เจริญธรรม

ที่มา: อรณวิภังคสูตร

0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน