การบวชพระต้องมีอายุเท่าไร?

การบวชพระต้องมีอายุเท่าไร?

หลังจากที่ได้โพสต์ในเรื่องของ อายุการบวชสามเณรในพระพุทธศาสนา กันไปแล้ว ว่าสามเณรจะบวชได้ต้องเป็นเด็กชายอายุเท่าไร? วันนี้มาดูกันครับ ว่าการบวชพระนั้น แท้จริงแล้วต้องมีอายุเท่าไรกันแน่

ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระกุมารกัสสปมีอายุครบ ๒๐ ปีทั้งอยู่ในครรภ์ จึงได้ อุปสมบท. ต่อมาท่านได้มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า บุคคลมีอายุหย่อน ๒๐ ปี ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ ก็เรามีอายุครบ ๒๐ ทั้งอยู่ในครรภ์ จึงได้อุปสมบท จะเป็นอัน อุปสมบทหรือไม่หนอ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตดวงแรกใดเกิดแล้วในอุทรมารดา วิญญาณดวงแรกปรากฏแล้ว อาศัยจิตดวงแรก วิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละเป็นความเกิดของสัตว์นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุปสมบทกุลบุตรมีอายุครบ ๒๐ ปี ทั้งอยู่ในครรภ์.


สรุป คือ ตามพระวินัยนั้น ให้รวมอายุในครรภ์ด้วย ดังนั้น เมื่ออายุ 19 ปี 3 เดือน (กรณีท้อง 9 เดือนเต็ม) ก็บวชเป็นพระได้แล้วครับ
แต่ถ้าไม่แน่ใจว่า ผู้เป็นแม่นั้นอุ้มครรภ์นานเท่าไร อาจจะบวชพระตอน 19 ปี 4 เดือน 5 เดือน หรือ 6 เดือน ก็ได้ครับ ไม่ผิดแน่นอน

ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ ข้อ ๑๔๑
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน