ตระกูลที่ตั้งอยู่ได้นาน

ตระกูลที่ตั้งอยู่ได้นาน

หากเราสร้างตัวได้สำเร็จแล้ว มีความร่ำรวยมั่งคั่งแล้ว มีโภคทรัพย์มากมายแล้ว พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้รักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ว่าอย่างไรบ้าง ติดตามกันครับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใด ตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เป็นไฉน คือ แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ๑ ซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่า ๑ รู้จักประมาณในการ บริโภค ๑ ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือน ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมตั้งอยู่ได้นานเพราะ สถาน ๔ นี้ หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น ฯ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน ๔ หรือสถานใดสถานหนึ่ง บรรดาสถาน ๔ นั้น สถาน ๔ เป็นไฉน คือ ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ๑ ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่า ๑ ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค ๑ ตั้งสตรีหรือ บุรุษทุศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือน ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึง ความเป็นใหญ่ในโภคทรัพย์แล้ว ย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน ๔ นี้ หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นั้น


จากพุทธพจน์ดังกล่าว จะเห็นว่าแม้ร่ำรวยแค่ไหน ก็ไม่ควรใช้จ่ายอย่างประมาท ไม่ควรตั้งคนเลวเป็นหัวหน้า เมื่อมีสิ่งใดสูญหายก็ควรหา และต้องซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายด้วยนะครับ อะไรประหยัดซ่อมได้ก็ควรซ่อมครับ บ้านเรือน ตระกูลของเราถึงจะตั้งอยู่ได้นานครับ เจริญธรรมครับ ทุกๆท่าน

ที่มา: http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=21&item=258&items=1
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน