ให้ทานด้วยของประณีต หรือ ของเศร้าหมอง มีผลอย่างไร?

ให้ทานด้วยของประณีต หรือ ของเศร้าหมอง มีผลอย่างไร หลายๆคนอาจสงสัยว่า การทำทานด้วยของอย่างดี ของประณีต กับการทำทานด้วยของเศร้าหมองนั้น มีผลแตกต่างกันอย่างไร?
เช่น คนรวยซื้ออาหารอย่างดีมาถวายพระ กับคนจนที่หาอาหารเท่าที่ตนพอจะหามาได้ มาถวาย ผลจะต่างกันอย่างไร ลองมาดูคำตอบกันครับ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน เวลามสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เนื้อหาดังนี้:

พ. ดูก่อนคฤหบดี คนให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม แต่ให้ทาน นั้นโดยไม่เคารพ ไม่ทำความนอบน้อมให้ ไม่ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่เหลือ ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทาน ทานนั้นๆ ย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูลนั้นๆ จิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี ย่อม ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดี ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี ย่อมไม่ น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อย่างดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ คนทำงาน ก็ไม่เชื่อฟัง ไม่เงี่ยหูฟัง ส่งจิตไปที่อื่นเสีย ข้อนั้นเพราะเหตุไร ทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพ ฯ

ดูก่อนคฤหบดี บุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม แต่ให้ทาน นั้นโดยเคารพ ทำความนอบน้อมให้ ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่ไม่เหลือ เชื่อ กรรมและผลของกรรมให้ทาน ทานนั้นๆ บังเกิดผลในตระกูลใดๆ ในตระกูล นั้นๆ จิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อ บริโภคผ้าอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภค กามคุณ ๕ อย่างดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้น คือ บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ คนทำงาน ก็เชื่อฟังดี เงี่ยหูฟัง ไม่ส่งจิตไปที่อื่น ข้อนั้นเพราะเหตุไร ทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพ ฯ


สรุปก็คือ การให้ทานด้วยของประณีต หรือ เศร้าหมองก็ตาม ผลอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนั้น ประเด็นที่สำคัญ คือ การให้ควรให้ด้วยความเคารพนอบน้อม ให้ด้วยตนเอง ไม่ให้ของเหลือเดิน และให้โดยเชื่อผลของทาน จึงจะได้ผลดีนะครับ เจริญธรรมครับ ทุกๆท่าน
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน