หลักการพูดของพระพุทธเจ้า

หลักการพูดของพระพุทธเจ้า

หลักการพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง การพูดโกหกนั้น จริงอยู่ว่าไม่ดีแน่ๆ แต่การพูดความจริงแต่ในบางจังหวะ บางสถานการณ์ก็อาจจะไม่เหมาะสม อาจทำให้คนเกลียดชัง หรือทะเลาะกันได้ ในบทความนี้เราลองมาดู หลักการพูดของพระพุทธเจ้ากันครับ ซึ่งปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก เรื่อง อภัยราชกุมารสูตร ดังนี้

ดูก่อน ราชกุมาร ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วย ประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น

อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น

อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง วาจาที่แท้ และประกอบ ด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนั้น ตถาคตย่อมรู้กาลที่ จะพยากรณ์วาจานั้น

ตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้น เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น

ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ไม่ ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น

อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนั้น ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้น

ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ ตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย.


จากพุทธพจน์ดังกล่าว เพื่อนๆคงรู้กันแล้วนะครับ ว่าแม้ วาจาจริงแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นก็ไม่ควรพูด หรือ แม้แต่ วาจาที่จริงแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ ก็ยังต้องดูกาลในการพูดอยู่ดีครับ ลองอ่านทบทวนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับ เจริญธรรม
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน