เรื่องราววันมาฆบูชาที่ปรากฎในพระไตรปิฎก

วันนี้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันมาฆบูชานะครับ ซึ่งความสำคัญของวันมาฆบูชา หลายๆท่านคงพอรู้กันอยู่แล้ว เพราะหาอ่านได้ทั่วไปตามเว็บไซต์ต่างๆ แต่ลองมาดูเนื้อหาวันมาฆบูชาจากพระไตรปิฎกกันบ้างครับ

เรื่องราวของวันมาฆบูชา ปรากฎในมหาปทานสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่เนื้อหาค่อนข้างยาว เรื่องราวโดยย่อคือ พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ในอดีต อันได้แก่ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า วิปัสสี, สิขี, เวสสภู, กกุสันธะ, โกนาคมนะ, กัสสปะ และพระสมณโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
โดยได้เล่ารายละเอียด แต่ละพระองค์ ว่าเกิดในตระกูลอะไร มีพระนามของพระบิดา พระมารดา ว่าอะไร อายุยืนนานเท่าไร ฯลฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา คือ มีการประชุมกันกี่ครั้งและพระสาวกที่เข้าประชุมมีกี่รูป ในที่นี้เราจะตัดมาเฉพาะเนื้อหาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับ ได้กล่าวไว้ดังนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแห่งสาวกของเราในบัดนี้ ได้มีครั้งเดียว มีจำนวน ภิกษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป สาวกของเรา ซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ ล้วนเป็น พระขีณาสพ (พระอรหันต์)ทั้งสิ้น ฯ


เนื้อหาในมหาปทานสูตรยังได้มีการเล่าต่อไป โดยเน้นรายละเอียดไปที่พระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี เมื่อบรรลุธรรมแล้วได้ทรงสั่งสอนพระสาวกมากมายให้บรรลุธรรม (ข้อมูลในมหาปทานสูตร กล่าวว่า ประมาณ หกล้านแปดแสนรูป) จากนั้นได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายออกไปจาริกเผยแผ่พระสัทธรรมเป็นเวลา 6 ปี จากนั้นให้กลับมาประชุมสงฆ์ และพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีได้ทรงสวดพระปาติโมกข์เนื้อหา ดังนี้

ขันติคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง ผู้ทำร้ายผู้อื่น
ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
การไม่ทำบาปทั้งสิ้น
การยังกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตของตนให้ผ่องใส
นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย
การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑
ความสำรวม ในพระปาติโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑
ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑
หกอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฯ


ซึ่งเป็นโอวาทปาติโมกข์ที่สืบทอดต่อๆกันมาและพวกเรามักจะได้ยินได้ฟังกันมา เพียงสั้นๆ ตั้งแต่เด็กๆ คือ "การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิดใจให้ผ่องใส" นั่นเอง

ศึกษา มหาปทานสูตร เพิ่มเติมได้ที่นี่: http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=10&A=0&Z=1454

0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

สอนทำธุรกิจเจอเนสส์ ทีมคุณพอล วรัตน์พล The icon ทีมพี่ธเนตร วงษา

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

ลงทุนคอนโดฯ ลงทุนอสังหาฯ คอนโดเงินเหลือ

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock